19 Mayıs 2020 Salı

Algoritma ve Akış Diyagramı


Algoritma, belirlenen bir amacı veya problemi gerçekleştirmek için tasarlanan yolu temsil eder. Bilgisayar biliminde, bir amaca yönelik başlangıç durumundan başlayıp belirli süreçlerden geçerek sonlanan yapıdadırlar. Algoritma, adım adım bir işin nasıl yapılacağını anlatır. Basit bir örnek vermek gerekirse girilen sayının çift olup olmadığını bulan programın algoritma adımlarını yazalım.

  1. Başla
  2. Sayısal x (sayısal bir x değişkeni tanımladık)
  3. Yaz ("sayı giriniz: ")
  4. Oku x
  5. Eğer (x%2=0)
  6. Yaz "sayı çifttir"
  7. Değilse 
  8. Yaz "Sayı tektir"
  9. Bitir
Algoritma adımları görüldüğü gibi yalın ve anlaşılır yapıda olmalıdır. Algoritmaların bir problemi çözmek veya bir amacı uygulamak için çoğu zaman alternatif çözüm yöntemleri bulunur, bu yöntemler arasından en az adımda, en kısa sürede çözüm sağlayan yöntem tercih edilmelidir. Bu yöntem en optimum, en performanslı seçenek olacaktır. Bunun yanında algoritmalar uzadıkça hata oranımızın da artacağı bilinen bir gerçektir. Döngüler bu konuda önemli bir avantajdır.

Akış Diyagramı


Akış diyagramları, algoritmaları daha kolay bir şekilde anlatmak için görselleştirilmiş yapıda kullanılırlar. Diyagram üzerinde bulunan her şeklin özel bir anlamı vardır, döngüler, şart yapıları, yazdırma işlemleri farklı çizimlerle gösterilir. Temel olarak akış diyagramı nesneleri aşağıda verildiği gibidir.

Akış diyagramı ozgurcyaman.blogspot.com

0 Yorum

Yorum Gönder

Yazıyla ilgili soru ve önerilerini bekliyorum