30 Kasım 2020 Pazartesi

Java - Harf Notu Hesaplama

 

 Bugün Java dilini kullanarak yazdığım harf notu hesaplama uygulaması, kullanıcıdan vize ve final notlarını girdi olarak alarak geçme notunu hesaplamakta ve bu nota karşılık gelen harf notunu kullanıcıya göstermekte.

Hesaplama yapılırken vize notu %40 ve final notu %60 olarak etkili olmaktadır. Bu değeri ve harf notu karşılıklarını farklı sistemlere göre düzenleyebilirsiniz.

Kodlar:

import java.util.Scanner;

public class main {
public static void main(String[] args) {
  
  int vize,final_notu;
  double sonuc;
  
  Scanner scan= new Scanner(System.in);
   
   System.out.println("Vize Notunuzu Giriniz: ");
   vize=scan.nextInt();
   
   System.out.println("Final Notunuzu Giriniz: ");
   final_notu=scan.nextInt();
   
   sonuc=(vize*0.40+final_notu*0.60);
   System.out.println("Ders Notunuz: "+sonuc);
   
   if (sonuc>85) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz AA");
   }
   else if (sonuc<85 && sonuc>80) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz BA");
   }
   else if (sonuc<80 && sonuc>75) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz BB");
   }
   else if (sonuc<75 && sonuc>65) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz CB");
   }
   else if (sonuc<65 && sonuc>60) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz CC");
   }
   else if (sonuc<60&& sonuc>55) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz CD");
   }
   else if (sonuc<55 && sonuc>50) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz DD");
   }
   else{
     System.out.println("Harf Notunuz FF Başarısız Oldunuz!");
   }
 }
  
}

Ekran Görüntüsü:

java - harf notu hepsalama

0 Yorum

Yorum Gönder

Yazıyla ilgili soru ve önerilerini bekliyorum