26 Mart 2021 Cuma

Görsel Programlama Nedir?

Görsel Programlama Nedir?


Görsel programlama, nesne tabanlı programlama türünün bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çevremizdeki her nesnenin bilgisayar üzerinde modellenmesi görsel programlama olarak adlandırılmaktadır. Birçok kişinin mesleği olan programlama tasarım ve mobilya sektöründe çok sık tercih edilmektedir. Metodları fonksiyonlar ve prosedürler olan bu diller, geliştirici nesneye yönelik paradigmalarda 5 temel özellikle tanımlanır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Nesneler her şey olabilir
 • Birbirleriyle mesajlaşan nesneler topluluğu programı oluşturur
 • Her nesne diğer nesnelerden de oluşabilen bilgi bankalarına sahiptir
 • Her nesnenin bir sınıfı vardır
 • Aynı tip nesneler aynı mesajları verebilir.

Herkesin internet kullanıcısı olduğu günümüzde programlamanın önemi de ortaya çıkmıştır. Birçok zorluğun giderilmesi için işleyen programların söz konusu olduğu döngüler ve süreçli koşullar vardır. Eylemler, normal ifadeler ya da değişkenler geniş kelime dağarcılıkları yaratarak, grafik öğelerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmıştır.

Görsel programlama, grafiksel programlama olarak da kullanımı söz konusu olabilir. Piktogramlarla karmaşık olan yapıların çözülmesini sağlayan birçok uygulama, soyutlamaların anlaşılmasına yardımcı olur.

Neden Program Yazılır?

Program yazımı konusunda son derece önemli olan bu bilgilerin doğru bir şekilde tasarlanması gerektiğinde görsel programlama dilleri kullanılarak program yazmak gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılması gerektiğinde son derece önemli olan program yazımı çeşitli kaynakların kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. Özellikle uygulama geliştirme hususunda başarılı sonuçların alınmasını sağlayan işlemlerle doğru dili kullanarak doğru çözümleri bulmak mümkün olabilir

Programlama Türleri

Genel olarak tercih edilen programlama türleri farklı altyapılardan oluşturulmaktır. Bunların en bilinen ve geçerli olanları şunlarıdır:

 • Yapısal programlama
 • Olay temelli programlama
 • Modüler programlama
 • Nesne tabanlı programlama
 • İlgiye yönelik olan yordamsal programlama

Hata oranının azalmasını sağlayan programlama olarak yapısal programlama kullanılır. Modüler programlamada ise ana programdaki alt programların çağrılmasıyla veriler elde edilir. Gereksiz kod ve tekrarların önüne geçilmesi sağlanır.

Hazır nesnelerin kullanıldığı nesne tabanlı programlamada ise kendi kopyasını oluşturan nesnel mesajlama ele alınır. Kullanıcıların yapacakları işleme uygun olan programlama dilini seçerek hareket etmesi son derece önemlidir.

Görsel Programlama Nedir?
Görsel Programlama Dilleri Nelerdir?

Sürükle bırak yöntemiyle kullanılan görsel öğeler olay tabanlı ya da nesne tabanlı olabilir. Aynı zamanda zorunlu ve görsel diziye de sahip olabilirler. Önceden hazırlanan bir programlama öğesine sahip olan bu dillerin kullanılmasıyla kontrol öğelerinin yapbozlar gibi birbirlerine bağlanmaları söz konusu olabilir.

İllüstrasyonlar yardımıyla görsel süreçlerin tanımlanmasını sağlayan bu diil, metin tabanlı bir programlama dilidir. Özellikle geleneksel programların tanımlanmasına yardımcı olan bu sistemler, akış semalarında çok güzel örneklenebilir. Geliştiricilerin birçok metin tabanlı programı uygulama odaklı ürettiği bilindiğinde sınırlı yeteneklerin uygun süreçlere dönüştürülmesi de önem kazanacaktır.

Birçok paradigmanın takip edilmesini sağlayan görsel programcıların hala elle kod yazmaktadır. Ancak bu bir metin düzenleyiciye yazım olarak değil, görsel olarak oluşturulmaktadır. Birçok iş ilanında denk geldiğiniz görsel programlama dilleri şunlardır:

 • Visual studio; Visual basic, Visual C# ve Visual C++
 • Rad Studio; Delphi, C ++ Builder
 • Dev C+
 • Dev Pascal
 • Lazarus
 • Eclipse
 • Android Studio
 • Mono Develop

Belli bir sınıfa bakılarak elde edilen nesnelere instance adı verilmektedir. Sınıf ise nesnelerin içinde ayrıntılı taslaklar oluşturmaktadır.

JAVA Görsel Programlama

JAVA görsel programlama dillerinin en önemlileri arasındadır. Farklı çalışma ortamı ve dağınık ortamlarda zorlukların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Çeşitli ağ araçlarının kullanılarak embesses sistemler için geliştirilen yazılımlarının geliştirilmesi için birçok yöntem kullanılır. Proje başlangıcında C ++ yazılım dili tercih edilerek birkaç yazılım dilinin örnek alınmasıyla geliştirilmesi sağlanmıştır. Temel özellikleri ise şu şekildedir:

 • Bağımsızdır kod ile oynanmadan çalışması mümkündür
 • Görsel programlama dilidir
 • Binlerce kütüphanesi bulunduğundan hızlı ve güvenilir kodlar oluşturulması mümkündür
 • İşaretçiler yoktur
 • Yorumlanabilen bir görsel programlama dilidir.

Delphi ve C#

Microsoft tarafından geliştirilen c# ve Embarcadero tarafından geliştirilen delphi, nesne tabanlı programlamanın alt dalı olan görsel programa konusunda başı çeken iki programlama dilidir. Delphi özellikle sayısal işlemlerde ve uzun soluklu projelerde ki hızlı derleme yeteneği ile ön plana çıksa da günümüzde c# dilinin oldukça gerisinde kalmıştır. Görsel programlama günümüz bilişim sektöründe çok sık tercih edilmekle birlikte meslek olarak da seçilmesi popüler olan bir sektör haline gelmiştir. 

0 Yorum

Yorum Gönder

Yazıyla ilgili soru ve önerilerini bekliyorum