16 Mart 2021 Salı

Python - Json Datasıyla Çalışmak

Python - Json Datasıyla Çalışmak


Python dilinde json ile çalışmak yazımda sizlere python'da json datasını kullanarak nasıl işlemler gerçekleştirebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Json (JavaScript Object Notation), tüm programlama dillerinde kullanılan veri değişimini kolaylaştıran bir metin biçimidir. Dosya uzantıları .json dur. 

Tanımlanması ve Kullanımı

Python dilinde de json datalarını kullanabiliyor, çeşitli işlemler yapabiliyoruz. İlk olarak json datasıyla işlemler yapabilmek için json modülünü çağırıyoruz.

import json

Data değişkenine json formatına uygun veri girişi yaptık. Fakat python şu an hala data değişkenin içeriğini bir string olarak görür.

data = '{"firstName":"Ozgur","lastName":"Yaman"}'
Data değişkenine json formatına uygun veri girişi yaptık. Fakat python şu an hala data değişkenin içeriğini bir string olarak görür. Data değişkenini json'a çevirmek için aşağıdaki yöntemi kullanıyoruz.

data = json.loads(data) // String değerleri json datasına aktardık.
Json datamızı test etmek için aşağıdaki kodlarla sorgulama yapabiliriz.

print(y["firstName"]) // Ozgur değerini verir
print(y["lastName"]) // Yaman değerini verir

Json Veri Dönüşümü Yapmak


Yukarıda json formatında olan verileri json'a dönüştürdük. Farklı formattaki python verilerini json datasına çevirmek için ise dumps fonksiyonunu kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte, dictionary formatındaki verileri json datasına çevirmeyi göreceğiz.

customer={"firstName":"ozgur","email":"ozgurcyaman@gmail.com} 
customerJson=json.dumps(customer) // dictionary to json veri dönüşümü
print(customerJson) // json datasının ekranda gösterilmesi

Dosyadan Json Datasını Projeye Dahil Etmek

Yerel klasörümüzde bulunan json uzantılı dosyaları python projemize dahil ederek üzerinde çalışabiliriz. Aşağıdaki örnek kodlar üzerinden detaylı olarak bu konuyu anlatacağım.

import json
with open("veriler.json") as veriler:
  data=json.load(veriler)
  for x in range(5):
    print(data[x]["name"])

Buradaki kodlar ile dışarıdan projemize dahil ettiğimiz json datasını dilediğimiz sayıda ve istediğimiz özelliklerini listeleyebiliriz. Bu kodları incelediğimizde:

 • import json komutu ile json modülümüzü çağırdık.
 • With open komutu ile yerel dosyadan projemize json datasını ekliyoruz, burada py uzantılı projemiz ile json datamızın aynı klasörde bulunması daha sağlıklı olacaktır. 
 • Json datamızı data değişkenine aktardık.
 • For döngüsü ile json datalarımızı gezerek dilediğimiz sayıda veriyi listeleyebiliriz. range fonksiyonu içerisinde yazılan değer verilerin başından o sayıya kadar olan dataları listeler
 • Print fonksiyonu içerisinde bulunan name değeri datamızda hangi değerlere karşılık gelen verilerin listeleneceğini gösterir. 
Kod çalıştırıldığında, veriler.json datamızda bulunan ilk 5 datanın name değerleri listelenir. Bugün sizlere basit bir şekilde python dilinde json datasıyla nasıl çalışılabileceğini gösterdim. 

0 Yorum

Yorum Gönder

Yazıyla ilgili soru ve önerilerini bekliyorum