30 Kasım 2020 Pazartesi

Java - Harf Notu Hesaplama

 

 Bugün Java dilini kullanarak yazdığım harf notu hesaplama uygulaması, kullanıcıdan vize ve final notlarını girdi olarak alarak geçme notunu hesaplamakta ve bu nota karşılık gelen harf notunu kullanıcıya göstermekte.

Hesaplama yapılırken vize notu %40 ve final notu %60 olarak etkili olmaktadır. Bu değeri ve harf notu karşılıklarını farklı sistemlere göre düzenleyebilirsiniz.

Kodlar:

import java.util.Scanner;

public class main {
public static void main(String[] args) {
  
  int vize,final_notu;
  double sonuc;
  
  Scanner scan= new Scanner(System.in);
   
   System.out.println("Vize Notunuzu Giriniz: ");
   vize=scan.nextInt();
   
   System.out.println("Final Notunuzu Giriniz: ");
   final_notu=scan.nextInt();
   
   sonuc=(vize*0.40+final_notu*0.60);
   System.out.println("Ders Notunuz: "+sonuc);
   
   if (sonuc>85) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz AA");
   }
   else if (sonuc<85 && sonuc>80) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz BA");
   }
   else if (sonuc<80 && sonuc>75) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz BB");
   }
   else if (sonuc<75 && sonuc>65) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz CB");
   }
   else if (sonuc<65 && sonuc>60) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz CC");
   }
   else if (sonuc<60&& sonuc>55) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz CD");
   }
   else if (sonuc<55 && sonuc>50) {
     
     System.out.println("Harf Notunuz DD");
   }
   else{
     System.out.println("Harf Notunuz FF Başarısız Oldunuz!");
   }
 }
  
}

Ekran Görüntüsü:

java - harf notu hepsalama

28 Kasım 2020 Cumartesi

Java - Vücut Kitle İndeksi Hesaplama

 Merhaba bugün sizlerle java yazılım dilini kullanarak yazdığım bir vücut kitle indeksi hesaplama uygulamasını paylaşıyorum. Sizler de paylaşılmasını istediğiniz uygulamaları iletişim formu ile veya yorum kısmından bildirebilirsiniz. Daha önce aynı uygulamayı python dili ile paylaşmıştım ona ulaşmak için tıklayın.

Kodlar:

 import java.util.Scanner;
 public class main {
 public static void main(String[] args) {
  
    Double kilo,boy,vki; // virgüllü girişlere karşın double değişkeni daha doğru bir tercih.
 
    Scanner giris = new Scanner(System.in);
       
    System.out.println("Kg cinsinden kilonuzu giriniz: ");
        kilo=giris.nextDouble();
        
    System.out.println("Cm cinsinden boyunuzu giriniz (Örn: 1,75): ");
        boy=giris.nextDouble();
        
        vki=kilo/(boy*boy);    // Ağırlık (Kg) / boyun metre cinsinden karesi
    System.out.println("Vücut Kitle İndeksiniz: "+vki);
    
    if (vki > 18.5) {         //18.5 ve altı değer sonucu
      
      System.out.println("Zayıfsınız, sağlıklı bir şekilde kilo almalısınız.");
    }
    else if (vki>18.5 && vki<24.9) { //18.5 ve 24.9 arası değer sonucu
      
      System.out.println("Kilonuz normal, düzenli egzersiz ve doğru beslenme ile kilonuzu korumalısınız.");
    }
    else if (vki>25 && vki<29.9) {  //25 ve 29.9 arası değer sonucu
      
      System.out.println("Fazla kilolusunuz, diyetiysen eşliğinde kilo vermelisiniz");
    }
    else if (vki>30) {        //30 ve üzeri değer sonucu
      
      System.out.println("Kilonuz Obazite seviyesinde yüksek diyetiysene danışınız.");
    }
    
  }
  
  
}

Ekran Görüntüsü:

java - vki ozgurcyaman.com

20 Kasım 2020 Cuma

Delphi - Sayı Tahmin Oyunu

 Merhaba, bugün sizlerle Delphi diliyle yazılmış bir sayı tahmin oyununu paylaşıyorum. Delphi pascal dilinin nesne tabanlı programlama diline dönüşmüş hali denebilir. Günümüzde en büyük rakibi olarak görülen c# dili kadar popüler olmasa da Sykpe, Navicat, Xampp gibi popüler uygulamalar  Delphi dile ile yazılmıştır. C# ile kıyaslandığında öne çıkan en büyük özelliği derleme hızının çok yüksek olmasıdır.  Delphi ile ilgili Türkçe kaynağın diğer dillere kıyasla düşük olduğu aşikar. Bu nedenle bu yazının ilgilenen kişilere faydalı olacağını düşünmekteyim. 

Uygulama Yapısı


Uygulamanın arka planında belirlenen sayılar arasından rastgele bir sayı tutuluyor. Kullanıcının hedefi verilen haklar içerisinde bu sayıyı tahmin etmek. Yapılan tahminlerden sonra kullanıcıya sayının tahmin edilen sayıdan küçük veya büyük olduğunu bildiren mesaj kutuları ekrana geliyor. Sizler çeşitli modifikasyonlarla bu yapıyı dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 

Sayı Tahmin Oyunu Delphi
Örnek Tasarım

Sayı tahmin oyunu Delphi
Yapılan Tahmin Sonrası Bilgilendirme

Kodlar


  
unit Sayitahmin;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, Math, Vcl.Menus;

type
 TForm2 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form2: TForm2;
 tut: Integer;
 hak:Integer;implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 tut := Random(1024)+1;
 hak:=10;
 Label1.Caption:='Kalan Hak: '+IntToStr(hak);
 ShowMessage('1 ile 1024 arasında sayı giriniz.');
end;

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
var
tahmin: Integer;
begin
 tahmin:=StrToInt(Edit1.Text);
 if tahmin=tut then
 begin
 ShowMessage('Tebrikler ' + IntToStr(hak)+'. hakkınız varken bildiniz.');
 Label1.Caption:='Kalan hak: 10';
 end

  else if tahmintut then begin
 Dec(hak);
 ShowMessage ('Küçük Sayı Giriniz');
 Label1.Caption:='Kalan Hak: '+IntToStr(hak);
 end;

  if hak=0 then
  begin
   ShowMessage('Tüm Haklarınız Bitti, Kaybettiniz. 
   Doğru sayi: '+ IntToStr(tut)) ;
  end;

  if hak=1 then
  begin
   ShowMessage('Son Hakkın İyi Tahmin et!');
  end;

  edit1.Text:='';
  edit1.SetFocus;
end;

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Label1.Caption:='Kalan Hak: ' + IntToStr(hak);
end;

end.
  

13 Kasım 2020 Cuma

Google Reklamları ile Para Kazanmak


 Günümüzde internet üzerinden maddi gelir elde etmek, birçok kişinin arzuladığı gelir yöntemlerinden bir tanesi olmuş durumda. Google reklamları ile birlikte web site üzerinden pasif gelir elde edilebilmekte. Sizler de bu yazıda Google reklamları ile pasif gelir elde etmek konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Web Site Kurulumu


Google reklamlarını kullanıcılara gösterip gelir kazabilmemiz için en temel ihtiyacımız olanşey bir web sitesidir. Web sitesi oluşturulmadan konsepti belirlenmelidir, bu bir kişisel blog, çeşitli ürünlerin satıldığı e-ticaret sitesi veya bir oyun inceleme sitesi olabilir.

Alan Adı (Domain) 

Web sitemizin internet üzerindeki adresini temsil etmektedir. Web site kurulumu içinilk olarak sahip olmamız gerek şey alan adıdır. Burada alan adı belirlerken alan adının site içeriğine uygun ve olabildiğince kısa olmasına özen gösterilmelidir.Belirlediğimiz web site adresimizi kullanıcılar url kısmına yazarak web sitemize erişebilirler. Alan adı hizmeti veren sağlayıcılardan, çeşitli ödeme planları ile biralan adı kiralayabilirsiniz.

Sunucu (Hosting)

Web site içerisindeki tüm içeriklerin depolanması ve bu içeriklerin kullanıcılar tarafından
görüntülenebilmesi için bir sunucuya ihtiyaç duyarız. Sunucuları bir bilgisayar olarak düşü
nebiliriz. Depolama alanları, işlemcileri, ram'leri bulunur. Web sitemizin ziyaretci
sayıları, site içeriğinin kapladığı boyut gibi değişken özelliklere uygun sunucuya ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu nedenle web sitemize en uygun sunucuyu kiralamalıyız.


Adsense Üyeliği


Google reklamları için başvurmak, reklam boyutlarını belirleyerek kodunu siteye eklenecek kodu almak, gelirleri takip etmek ve ödeme almak için Google Adsense hesabına ihtiyaç duyulmakta.


Adsense Üyelik Formu ozgurcyaman.comGerekli alanlar doğru şekilde doldurulmalıdır. Adres kısmı tam olarak yazılmalıdır, belirli bir
kazanca ulaşıldığında ödeme almak için belirtilen adrese pin kodu yollanacak ve bu pin Adsense 
hesabına girilecektir.

Başvuru esnasında bize özel verilen kodu sitemizin html kodlarının <head> </head> etiketleri arasında bulunan her hangi bir alanı kopyalıyoruz ve incelemenin tamamlanması bekliyoruz bu süre değişiklik gösterebilir ortalama olarak bir hafta içerisinde belirli olmakta.


Adsense Başvuru Tamamlandı Ekranı ozgurcyaman.comBaşvurunun Değerlendirilmesi

Bu noktada web sitemizin seo'ya uyumlu olması, site içerisinde çerez kullanımı hakkında bilgilendirmenin bulunması, mobil uyumluluk, web sitenin ziyaretci sayıları gibi durumlar Google reklamları onayı için gerekli olan şartlardan bazılarıdır.

Search Console ve Analytic gibi araçlar bu konularda verileri görme, sorunları çözme konusunda bize oldukça yardımcı olurlar.

Seo hakkında detaylı bilgi ve uygulanması konusunda ipuçlarına ulaşmak için tıklayın.


Adsense Pin Mektubu ozgurcyaman.com


Başvuru kabul edildikten sonra reklam boyutları kişisel tercihlere göre ayarlanıp sitemize ekliyoruz. O sırada belirtmiş olduğumuz adrese ödeme alabilmek için pin yollanıyor, gelme süresi değişkenlik gösterebilmekte. Şu an için 200 tl gelire ulaşıldığında parayı hesabımıza aktarabilmekteyiz.


Adsense Arayüz ozgurcyaman.comAklınıza takılanları yorum olarak veya mail yoluyla sorabilirsiniz.