17 Ekim 2020 Cumartesi

SQL Select Sorgusu ve KullanımıSelect sorgusu veya komutu veritabanına daha önce eklenmiş olan verilere erişmek, onları görüntülemek için kullanılır.  SQL'de en sık kullanılan temel sorgulardan biridir. Select sorgusu ve bu sorguyla beraber sık kullanılan All (*), From, Where, Group By, Ordey By yapılarıda örnekleri ile birlikte anlatılacaktır. 

Select


Select sorgusu bir ya da bir çok tabloda bulunan tüm alanların kayıtlarına veya kullanıcının belirlediği alanlara ulaşmak için kullanılır.

Temel Yapısı:

SELECT *  FROM kullanıcılar
SELECT adi,soy_adi FROM kullanıcılar

  1. Sorguda kullanıcılar tablosunda bulunan tüm alanların verilerini sorguladık, 
  2. Sorguda kullanıcı tablosunda bulunan adi ve soy_adi alanlarının verilerini sorguladık.

Where


Where sorgusu bir koşul ifade etmek için kullanılır. Sadece where koşuluna uygun kayıtlar gösterilir. Where sorgusu and ve or ifadeleriyle kullanılabilir. And ifadesi kullanıldığında verilen iki şartında sağlayan değerler görüntülenir. Or ifadesinde verilen iki şarttan bir tanesi sağlayan veri görüntülenir.

Temel Yapısı:

SELECT * FROM kullanıcılar WHERE yas=22
SELECT * FROM kullanıcılar WHERE boy=185 AND boy=175
Select * FROM kullanıcılar WHERE yas=22 OR yas=20

  1. Sorguda kullanıcılar tablosunda bulunan ve yas değeri 22 olan kayıtların tüm bilgileri sıralanır.
  2. Sorguda kullanıcılar tablosunda bulunan ve boy değeri 185 ve 175 olan kayıtların tüm bilgileri sıralanır.
  3. Sorguda kullanıcılar tablosunda bulunan ve yas değeri 22 veya 20 olan kayıtların tüm bilgileri sıralanır.
Where ile birlikte kullanılabilen yapılar:

where ile kullanılan ifadeler ozgurcyaman.com

SELECT * FROM kullanıcılar WHERE yas BETWEEN 18 AND 30

Group By


Group By, seçilen verilerin kullanıcının belirlediği bir isimde grup oluşturularak sıralanmasını sağlar.

Temel Yapısı:

SELECT adi FROM kullanıcılar GROUP BY isimler 

  1. Sorguda kullanıcılar tablosunda bulunan kayıtların adı değerleri isimler adlı grupta sıralanır.

Order By


Order By, belirtilen kolona göre listelenen kayıtları sıralamayı sağlar. Sıralama artan (ASC) ya da azalan (DESC) olabilir.

Temel Yapısı:

SELECT * FROM kullanıcılar ORDER BY yas ASC
SELECT * FROM kullanıcılar ORDER BY yas DESC

  1. Sorguda kullanıcılar tablosunda bulunan kayıtların yas değerleri azalan sıralamada gösterilir.
  2. Sorguda kullanıcılar tablosunda bulunan kayıtların yas değerleri artan sıralamada gösterilir.

0 Yorum

Yorum Gönder

Yazıyla ilgili soru ve önerilerini bekliyorum